ضمن عرض تشکر بابت استفاده از خدمات مجموعه بردیران الکترونیک خواهشمندیم قبل استفاده از خدمات تعمیرات مجموعه و مخصوصا واحد تعمیرات برد موارد زیر را در نظر بگیرید

در نهایت یادآوری می شویم مسئولیت هرگونه بی توجهی، عدم مطالعه و دقت کافی به این موضوع و بروز هرگونه مشکلات احتمالی متوجه مشتری بوده و هیچ مسئولیتی متوجه این مجموعه نخواهد بود.

  1. با توجه به این که اکثر قطعات الکترونیک جز دسته مواد نیمه هادی ها می باشند، به طور عامیانه رفتاری بسیار غیر قابل پیش بینی دارند. گاها در هنگام تست، عیب یابی و تعویض قطعات پیش می آید که بُرد تحویلی جدا از عیب های اولیه دچار عیب های دیگری شده و حتی در موارد خاص به طور کامل خاموش می شود که کلا قابل برگشت و تعمیر نمی باشد، لذا اکیدا خواهشمندیم حتما و حتما با در نظر گرفتن این نکته بُرد خود را تحویل دهید چرا که در صورت بروز هر گونه مشکل کمترین مسئولیتی متوجه این مجموعه نخواهد بود.
  2. در اعلام عیوب برد خود کاملا دقت فرمایید چرا که برد تحویلی فقط و فقط بابت عیب هایی که توسط شما اعلام می شود تست، بررسی و تعمیر می شود حال چنان چه بعد تعمیر عیب های اعلام شده از طرف شما برد دارای عیوب دیگری باشد مسئولیت این امر با مشتری بوده و موارد تعمیر و غیر قابل تعمیر بودن و غیر قابل برگشت بودن هزینه تعمیر موارد اعلام شده و موارد دیگر به عهده مشتری می باشد.
  3. با توجه به دستکاری بردهای الکترونیک توسط افراد تازه کار و سایرین و خسارات جبران ناپذیری که به برد وارد می شود، از پذیرش و تعمیرات بردهای دستکاری شده معذور هستیم و در صورت تعمیرات برد توسط سایرین لطفا قبل پذیرش تعمیرات این موضوع را با کارشناسان ما در میان بگذارید تا بهترین راه حل را با شما مطرح کنیم.